Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Публично състезание с предмет: Осъществяване на строително-монтажни работи по административните сгради на Община Камено, находящи се в гр. Камено, ул. „Освобождение“ № 101, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Ремонт на административната сграда на Община Камено; Обособена позиция № 2 – Преустройство и надстрояване на едноетажна масивна сграда с обществено значение – пристройка към административната сграда на Община Камено

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 04.04.2019 162,5 KB
Документация 04.04.2019 504 KB
Образци на документи 04.04.2019 387,5 KB
Технически спецификации ОП1 04.04.2019 32,11 KB
Технически спецификации ОП2 04.04.2019 32,08 KB
Количествена сметка ОП1 04.04.2019 17,61 KB
Количествена сметка ОП2 04.04.2019 22,62 KB
Проекто-договор 04.04.2019 50,2 KB
Разяснение 17.04.2019 147,5 KB
Разяснение Лист 4 17.04.2019 657,97 KB
Разяснение 2 18.04.2019 154 KB
Разяснение 3 18.04.2019 149 KB
Протокол 1 09.05.2019 114 KB
Протокол 2 05.07.2019 206,5 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 05.07.2019 24,5 KB
Протокол 3 17.07.2019 89 KB
Доклад на комисия 17.07.2019 237 KB
Решение за класиране 17.07.2019 303,5 KB
Протокол 4 09.08.2019 70,5 KB
Протокол 5 22.08.2019 76 KB
Доклад 22.08.2019 64 KB
Ценово предложение 22.08.2019 985,96 KB

Краен срок за подаване на оферта: 30.04.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 30.04.2019 17:00